Радови ученика VI раз. – Грађанско васпитање

На часовима Грађанског васпитања ученици VI разреда бавили су се проблемима средине у којој живе. Током године ученици су радили

Read more

Радови ученика V раз. – Грађанско васпитање

На часовима Грађанског васпитања ученици V разреда су се бавили школским проблемима. Током године ученици су радили истраживања и своје

Read more