Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

03.12.2019.

Јавна набавка добара мале вредности бр. 4/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

13.12.2019. Одлука о додели уговора

24.12.2019. Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

19.11.2019.

Јавна набавка добара мале вредности бр. 3/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 7. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

29.11.2019. Одлука о додели уговора

10.12.2019. Обавештење о закљученом уговору

______________________________________________________________________________

26.09.2019.

Јавна набавка добара мале вредности бр. 2/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

08.10.2019. Одлука о додели уговора

17.10.2019. Обавештење о закљученом уговору

——————————————————————————————————————–

19.09.2019.

Јавна набавка добара мале вредности бр. 1/2019

НАБАВКА ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ РАДИ ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА ШКОЛА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ, ЗА ЗИМСКИ ПЕРИОД 2019/2020. ГОДИНЕ

02.10.2019. г. – Одлука о додели уговора

11.10.2019. Обавештење о закљученом уговору