Обавештење за родитеље ученика осмог разреда који уписују први разред средње школе 2021/22. школске године

Поштовани,

У прилогу се налази обавештење за родитеље ученика осмог разреда који уписују први разред средње школе 2021/22. школске године.

Потребно је да се са овим информацијама упознају родитељи и други законски заступници ученика користећи све доступне канале комуникације (огласна табла, сајт школе, информисање преко разредних старешина итд). 

Прва активност на порталу је доступна за кориснике од 12. априла и намењена је пријављивању полагања пријемних испита за специјализована одељења за ученика са посебним способностима и за средње уметничке школе.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја