Презентација ученичких радова са часова Грађанског васпитања – 6. раз

Ученици 6.разреда су се бавили проблемима средине у којој живимо. Како наша средина и проблеми који нас прате изгледају у очима наше деце, могло се видети на јавној презентацији радова ученика 6.разреда одржаној 17.05.2017.године.
Ученички радови су били врло комплетни и јако креативни, испуњени добрим идејама и предлозима.Јасно је истакнита потреба да се пробудимо и почнемо да размишљамо о свом окружењу.