понедељак, 25 септембра, 2023
2021/2022

Пријављивање кандидата за пријемни испит  – електронски и непосредно

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарствапонедељак-четвртакод 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испитачетвртак-петак07. и 08.04.2022. године, 09 -16ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит односи се на уметничке школе, ученике са посебним способностима за биологију и хемију, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности, музичке школе, балетске школе, ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику и тд.