Активности ученика млађих разреда – Грађанско васпитање

Активности ученика I и III разреда у Дрену

У протеклој школској години смо учили вредно кроз игру и на интерактиван начин. Нама је занимљиво да учимо кроз забаву. Завирите у наш албум.
Драматизација теме „Пекарчић“
У основној школи настава музичке културе, заједно са другим наставним предметима, утиче на свестрани развој личности детета и представља једну од важних дисциплина. На музичкој настави за трајно усвајање знања веома је значајан принцип доживљаја. Када је песма усвојена и уколико то дозвољава текст, научену песму треба:
– драматизовати;
– слободно импровизовати покретима;
– ликовно изразити;
– пратити ритмичким инструментом.

Светски дан заштите животне средине 5. јун

У нашој школи реализујемо еколошке активности и на тај начин подстичемо свест ученика о здравој животној средини. Сакупљали смо пластичне чепове и постали део тима „Чепови за осмех“, тако да на тај начин чистимо нашу средину, мислимо о екологији и рециклажи а чинимо хумано дело.

Једнодневни излет изведен је 10.06.2017. године на релацији: Лепосавић – Манастир Сопоћани – Петрова црква – Ђурђеви ступови – Голија – Лепосавић.

Наставница разредне наставе: Сузана Зечевић