петак, 8 децембра, 2023

грађанско васпитање

2015/2016Kреативни радовиграђанско васпитање

Презентација радова 7. разреда – грађанско васпитање

Ученици VII разреда су на часовима Грађанског васпитања, у оквиру области “Појам и значај волонтерског покрета”, спровели волонтерске акције које

Read More